Sunday, 18 March 2012

Kenapa BIBLE bukan INJIL?

"Agama dengan kekuasaan bertambah kuat, kekuasaan dengan agama bertambah kekal." (Hamka)


Bible adalah tulisan manusia yang diragui kesahihannya oleh penganut Kristian sendiri.


Kebanyakan orang menyangka bahawa kitab Bible adalah nama lain bagi kitab Injil. Ramai di khalayak umat Islam menyangka bahawa isi Bible adalah kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa a.s. tetapi ianya telah diubah. Apakah benar pandangan ini? Mari kita lihat kerana apabila disebut kitab Allah, ia bermaksud wahyu (kalamullah) yang diturunkan oleh Allah S.W.T kepada seorang rasul. Selain al-Quran, terdapat kitab-kitab lain yang diimani oleh umat Islam iaitu Injil, Taurat dan Zabur. Adakah Bible merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s.?

            Sebenarnya Bible adalah himpunan kitab-kitab warisan daripada kitab-kitab Yahudi (Old Testament, Perjanjian Lama) dan kitab-kitab yang ditulis selepas Jesus Christ (New Tastament, Perjanjian Baru) Ertinya,ia bukan wahyu Allah kepada Nabi Isa a.s. seperti al-Quran yang merupakan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W.
       
            Apabila disebutkan wahyu, maka sebutannya adalah Allah berfirman, kerana itu adalah firman langsung Allah kepada seseorang rasul agar disampaikan kepada umat. Bible adalah tulisan manusia atau riwayat. Kerana itulah kita dapati keraguan terhadap ketulenan Bible terus menjadi isu yang dibangkitkan oleh penganut Kristian sendiri.

No comments:

Post a Comment