Saturday, 7 January 2012

Sabar Dan Sakit.

Diceritakan oleh : Wahab bin Munabbah..


Ada seorang Nabi telah menyembah kepada Allah selama lima puluh tahun. Kemudian dia mendapat wahyu dari Allah

mengatakan, "Aku telah mengampunimu". Dia bertanya, "Mengapa Engkau mengampuniku sedangkan aku tidak pernah

berdosa?" Kemudian Allah memerintahkan agar sebatang pohon menimpanya sehingga da kesakitan dan tidak tidur

semalaman suntuk. Kemudian dia mengadu perihalnya itu kepada Allah. Maka pohon itu berkata"Sesungguhnya Allah

berkata kepadamu bahawa IBADAH lima puluh tahun itu BELUM CUKUP untuk menebus KELUHAN itu."

BARANGSIAPA INGIN SELAMAT DARIPADA AZAB ALLAH, MENDAPATKAN PAHALA DAN RAHMAT-NYA DAN MASUK KE SYURGA-NYA, HENDAKLAH DIA MENAHAN NAFSU DARIPADA SEGALA KEINGINAN DUNIA, DI SAMPING SABAR ATAS SEGALA KESULITAN DAN MUSIBAHNYA. ALLAH MENYUKAI ORANG-ORANG YANG SABAR. SABAR MEMPUNYAI BANYAK MACAM. SABAR MELAKSANAKAN PERINTAH (TAAT). SABAR MENINGGALKAN LARANGAN2-NYA. DAN SABAR KETIKA MENDAPAT BENCANA.-Dirawikan daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda bersabda, "Allah telah berkata:
"Barangsiapa ditimpa bencana, lalu dia mohon perlindugan daripada-Ku, pasti Aku memberinya sebelum dia meminta. Dan barangsiapa ditimpa bencana, lalu dia meminta perlindungan kepada makhluk, pasti Ku tutup semua pintu langit baginya"

-Rasulullah SAW juga bersabda:
"Barangsiapa sakit semalam, dia sabar dan rela kepada Allah, maka bersih daripada dosa bagaikan ketika dia lahir dari perut ibunya. Jika engkau sakit, janganlah segera meminta sembuh."

No comments:

Post a Comment